Forebyg stress og skab bedre trivsel for medarbejderne, ved at tilbyde en lille times yoga om ugen på jobbet.

Forskning viser at yoga og meditation på arbejdspladsen nedsætter sygefraværet og skaber bedre trivsel. Yogaen blødgør i trætte, stive, spændte led og muskler. Spændinger og blokeringer mindskes og kroppens vitalitet og energi vender tilbage. Tankerne sættes på pause i en travl hverdag og der kommer balance mellem krop og sind. Det skaber overskud og motivation. Man oplever at frustrationer forsvinder og bliver i stand til at fokusere, tænke klart og se det hele med friske øjne.

Yogaen er effektiv og der vil hurtigt kunne mærkes en forskel på før og efter, med blot en lille times yoga om ugen. Både kropsligt og mentalt. Der sniger sig lidt kropsbevidsthed ind i de daglige arbejdsrutiner og de nye gode vaner indarbejdes og vedligeholdes let.

Praktisk set kan der laves yoga, hvor som helst i virksomheden. Det er ikke i alle virksomheder der findes et særskilt lokale, som bare står klart til fysiske udfoldelser. Nogen steder er der et kontorlokale eller et mødelokale som hurtigt kan ommøbleres. Andre steder foregår det i receptionen, hallen eller på et gangareal. Det er dog rarest, hvis det kan foregå rimelig uforstyrret.

Undervisningen planlægges efter deltagernes behov, så fokusområderne bliver de helt rigtige. Under selve timen tilpasses yogaen yderligere, så alle kan få glæde af det – uanset niveau.

Læs evt. denne artikel, som en god indgangsvinkel til en lang række danske og udenlandske forskere og deres artikler på området: videnskab.dk/yoga